Kontrakter

Kontrakter og aftaler mellem virksomheder

Samarbejde mellem virksomheder og deres leverandører eller samarbejdspartnere, er vigtige for en virksomheds daglige drift, og lige så vigtigt er det, at handlerne og aftalerne mellem dem er reguleret af aftaler og kontrakter.

Lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område (aftaleloven) regulerer de erhvervsretlige regler ved indgåelse af aftaler og kontrakter. Der stilles som udgangspunkt ingen formkrav, men en aftale eller en kontrakt bør være fyldestgørende og tydelig, så konflikter og misforståelser undgås.

Som typiske eksempler på aftaler eller kontrakter kan nævnes:

  • Ejer-aftaler
  • Leverandøraftaler
  • Købsaftaler
  • Lejekontrakter
  • Salgs- og leveringsbetingelser
  • Samarbejdsaftaler

Det er vigtigt for en virksomhed, ved handler med leverandører eller ved aftaleindgåelser med samarbejdspartnere, at der er transparenthed ved handlen eller aftalen mellem dem, så der ikke opstår konflikter og misforståelser.

Et scenarie som ofte er set, er, at en aftaleindgåelse mellem handlende ikke har taget forbehold for gældende ret ved indgåelser af aftaler og oprettelse af kontrakter. Dette forårsager at virksomheder kommer ud for, at det som reelt er aftalt, strider imod gældende lov. Det kan f.eks. vise sig, at en aftale om en ydelse ikke har haft den forventet kvalitet, og at man gerne vil påberåbe sig en mangel. Man kunne også forestille sig, at en indgået aftale ikke har forholdt sig til et vigtigt vilkår i det man egentlig aftalte, hvorfor man gerne vil have tilføjet et tillæg til aftalen.

Der er mange scenarier når man driver virksomhed og handler eller samarbejder med andre, hvorfor det kan være vigtigt at konsultere sig med en erhvervsjurust, som kan hjælpe dig med indgå grundige og korrekt udformet aftaler og kontrakter, og dermed undgår usikkerheder og tvister.

Erhvervsjuristen kan beskrives som en støtte, vejleder og rådgiver, og hjælpe dig med at indgå aftaler og oprette kontrakter som netop sikre aftalens eller kontrakten gyldighed.

Kontrakter og aftaler mellem medarbejder og virksomhed

Læs mere om ansættelse og få hjælp til gennemlæsning af din nye ansættelseskontrakt FØR du underskriver her