Inkasso

Inddrivelse af tilgodehavender (inkasso)

Der er eksempler på, at virksomheder, som handler med produkter eller serviceydelser kommer ud for, at de ikke altid får betaling for det solgte produkt eller ydelse, inden for den angivet betalingsfrist. Ofte er virksomhederne afhængige af, at der bliver betalt til tiden for det produkt eller den ydelse de har leveret, men kan have svært ved at overskue inddrivelsesprocessen, hvilket for mange er et tidskrævende arbejde.

Hvorfor bruge en inkassojurist?

Det giver derfor god mening for mange virksomheder, at de indleder et samarbejde med en erhvervsjurist, som også kan kaldes en inkassojurist, der alene får til opgave at inddrive virksomhedens tilgodehavender. Flere og flere jurister har netop specialiseret sig inden for dette område og har sat sig ind i de erhvervsretlige regler som bevirker, at loven følges under inddrivelsesprocessen.

Inddrivelsesprocessen kan f.eks. se ud som følgende, hvis du vælger at søge hjælp til inddrivelse af virksomhedens tilgodehavende:

1. rykker sendes

Første skriftlige rykker må alene sendes, hvis tidsfristen på en faktura er overskredet. Her kan der pålægges debitor at betale et rykkergebyr på 100 kr. i rykkerbrevet.

2. rykker sendes

Her skal skyldner udtrykkeligt orienteres om et inkassovarsel.

3. rykker sendes

Her gøres der igen krav på det tilgodehavende og skyldner orienteres på ny om inkassovarsel.

Sagen overgives til en erhvervsjurist

Viser det sig, at virksomheden endnu ikke har fået sit tilgodehavende tilbage, kan sagen nu overleveres til erhvervsjurist, som vil have til opgave at inddrive det tilgodehavende.

Erhvervsjuristen vil ofte tag skridt imod at anmode fogedretten om, at starte den retslige inddrivelse ved at indsende et betalingspåkrav, som er et dokument, Domstolsstyrelsen har udarbejdet, således at der kan arbejdes videre med inddrivelsesprocessen.

Betalingspåkravet vil blive forkyndt for skyldner, som herefter vil have 14 dage til at gøre indsigelser mod virksomhedens krav. Har debitor ikke fremsat indsigelser, vil betalingskravet 2. påtegnes, hvilket har samme virkning som en dom, hvilket betyder at gælden først forældres efter 10 år. Følger der af betalingspåkravet en anmodning om udlæg, vil fogedretten indkalde debitor til et fogedretsmøde. Ved indsigelser fra skyldner, kan det blive nødvendigt, at en erhvervsjurist skal føre sagen.

Lad KH jura hjælpe dig med at inddrive dine penge. kontakt os her for at høre mere om proces og priser