Testamente

Testamente

Ved at oprette testamente kan du bestemme, hvad der skal ske med dine ejendele, når du dør. Du kan kun testamentere de tre fjerdedele af arven, der ikke skal tilfalde dine tvangsarvinger (ægtefælle og livsarvinger). Har du ingen tvangsarvinger, kan du frit disponere over alle dine værdier og ejendele.

Du kan frit tilbagekalde dit testamente, medmindre det er gjort uigenkaldeligt. Der må dog ikke være nogen tvivl om, at du har ønsket at tilbagekalde testamentet. Egentlige forandringer af et testamente sker ved at følge reglerne om oprettelse af testamenter.

Offentlig adgang og offentliggørelse

Hvis du fx ønsker udskrift af et testamente, skal du kontakte den byret, hvor notaren har påtegnet dokumentet.

Find din retskreds her

Oprettelse af testamente

For at kunne oprette et testamente, skal du være fyldt 18 år. Desuden skal du være i stand til at handle fornuftigt. Et testamente skal oprettes skriftligt. Det skal underskrives eller vedkendes (dvs. accepteres) under overværelse af to vidner (vidnetestamente) eller en notar i byretten (notartestamente). Vidnerne/notaren skal efterfølgende underskrive testamentet.

Genpart

Hvis du ønsker det, kan en genpart/kopi af et testamente, der er underskrevet eller vedstået for en notar, opbevares på dommerkontoret.

Ved underskrift hos notaren skal du medbringe:

  • Det originale testamente, der skal underskrives. Det må ikke være underskrevet hjemmefra
  • En kopi af testamentet
  • Legitimation i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation. Hvis du ikke har den nævnte legitimation, kan du spørge notaren, hvad der ellers kan bruges
  • 300 kr. (2019) pr. dokument i retsafgift.

Notaren skal sikre sig, at du er fornuftig nok til at oprette testamente. Det kan fx ske ved at tale om testamentets indhold.

Det er ikke notarens opgave at godkende indholdet i testamentet. Nogle notarer plejer dog at påpege åbenlyse mangler eller misforståelser, men det kan man ikke altid regne med. Det er derfor ikke udtryk for, at det er godt nok, at man får lov til at skrive det under.

Både originalen og kopien skal skrives under hos notaren. Retsafgiften er 300 kr. (2019)

Dommerkontoret beholder kopien og underretter et centralt register om, at testamentet er oprettet.

Notaren sender originalen til dig, når påtegninger og indberetning er ekspederet.

Nødtestamente

Er du på grund af sygdom eller andet nødstilfælde forhindret i at oprette et almindeligt testamente, kan du oprette et nødtestamente. Du kan gøre det mundtligt eller skriftligt, der er ingen særlige krav.

Et nødtestamente bortfalder, når der i tre måneder har været mulighed for at oprette et almindeligt testamente.

Børnetestamente

Du kan også tilkendegive, hvem du ønsker, skal overtage forældremyndigheden over dine børn i et børnetestamente. For myndighederne er tilkendegivelsen ikke bindende, men alene vejledende.

Kontakt en Jurist

Du kan i princippet skrive dit testamente selv, men vi anbefaler altid, at du får hjælp af en Jurist. Med juristens hjælp sikrer du dig, at dit testamente bliver tilpasset netop dine ønsker og samtidigt er juridisk holdbart. Juristen kan også besvare de spørgsmål, som du måtte have.

Mange tror, at salæret for oprettelse af et testamente er en dyr affære, men det er sjældent tilfældet. Juristsalæret afhænger først og fremmest af, hvor meget tid Juristen skal bruge. Derfor betaler det sig at være velforberedt til dit møde med Juristen. Hvis du på forhånd har forberedt dig på de spørgsmål, som en Jurist typisk vil stille, er det i langt de fleste tilfælde ganske enkelt og ligetil for en Jurist at oprette dit testamente og dermed heller ikke særlig dyrt. Udgiften er under alle omstændigheder lille i forhold til den tryghed, du får ved at vide, at du har sikret dine arvinger samt de værdier, du ønsker at give videre.

Se KH jura priser her

Registrering af dit testamente

Når testamentet er formuleret, som du ønsker det, skal det underskrives af to vidner (vidnetestamente) eller af notaren (notartestamente) for at opnå gyldighed. Vi anbefaler altid, at det bliver underskrevet og registreret hos notaren i din lokale skifteret.

Vælger du et notartestamente, skal du underskrive foran notaren. Notaren skal samtidigt sikre sig din identitet, og at du er ved din fornufts fulde brug ved oprettelsen af testamentet. Testamentet underskrives i to eksemplarer. Du beholder selv originalen, og kopien registreres i Centralregistret for Testamenter og opbevares i den lokale skifteret. Det er din garanti for, at det altid kommer frem, også selvom originalen måtte være bortkommet. Kopien har samme gyldighed som originalen. Det koster 300 kr. at få testamentet registreret hos notaren. Du skal huske at medbringe billedlegitimation. Du skal huske at medbringe billedlegitimation. Du kan finde din lokale skifteret her.