Forretningsbetingelser

Selve sagsbehandlingen

Det er vigtigt for KH jura, at levere en høj kvalitet og effektivitet i vores sagsbehandling. Vi tilstræber derfor, at være bedst muligt rustet til at yde dig den helt rigtige rådgivning, og vi deltager løbende i kurser for at dygtiggøre os.

Mens sagen kører, er det vores opgave at sikre dig en god sagsbehandling, og at de aftaler, der indgås med sagens øvrige parter, får det bedste indhold for dig.

Du bliver løbende orienteret om sagens forløb, og vi drøfter og aftaler, hvordan sagen skal gennemføres. Med mindre andet aftales, skriver vi aldrig til modparten, uden først at have vendt det med dig.

Hvad får du for dine penge?

Hos KH jura bestræber vi os på at give den bedst mulige service og rådgivning til vores kunder. For at kunne det, er det meget vigtigt, at vi forstår hinanden, og vi forsøger derfor i videst muligt omfang at undgå vanskeligt sprogbrug og juridiske vendinger. Vi kalder det “Juridisk rådgivning i øjenhøjde”. Det er dog ikke altid muligt, da der er en masse juridiske vendinger, som kan være svære at fortolke og det er derfor meget vigtigt, at du spørger os, hvis du er i tvivl om noget.

Salær og omkostninger

Det er meget vanskeligt at fastsætte et salær på forhånd. Det fastsættes normalt efter medgået tid, opgavens kompleksitet, de omfattede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. Der afregnes løbende, så du kan følge med i omkostningerne ved sagen, typisk ved hver 5.000,- kr. sendes en time/ sagsopgørelse, samt en anmodning om betaling af acontobeløb. I forbindelse med sagens start betales et passende aconto beløb. Du vil altid kunne få oplyst det nøjagtige tidsforbrug på ethvert givent tidspunkt ved at kontakte os. Vi fortæller endvidere om eventuelle forventede udlæg.

Vi er desuden meget nøjagtige med vores tidsregistrering, der registreres helt ned til påbegyndte fem minutter. på den måde beatler du KUN når vi arbejder på din sag. 

Ansvarsforsikring

KH jura er en juridisk rådgivningsvirksomhed og er derfor ikke omfattet af lovgivningen om tvungen ansvarsforsikring. Det er fx advokatfirmaer. dog er KH jura i skrivende stund i vækst og har derfor netop indgået forhandlinger med Topdanmark om at tegne ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen er til dækning af eventuelle erstatningskrav. Det sikrer dig mod tab, hvis der opstår fejl i sagsbehandlingen. Det er som sagt ikke et lovkrav at juridiske rådgivningsvirksomheder har tegnet ansvarsforsikring, blot man, som her, oplyser det i forretnings betingelserne.

Vi glæder os til at føre din sag